Aadaralak cover

Aallaqqaarneq

Narsaq qimalaarlugu, silami neriartoqqaarneq, silalu nuannernermik, imarlu qattungaq.

Ass. / Fotograf / Photographer:
Søren Aadaralak

Sume / Sted / Location:
Nuuk

Ukiua / Årstal / Year:
2010

Silarsuara