Paamiut tissaluttuliaani Nukaaqqap arsani tiguneq ajuleraa

parkimi tissaluttuliaq

atuaqatigiiulluta assiliisaqattaariartoratta mannalu sila nuan’

Ass. / Fotograf / Photographer:
Erna

Sume / Sted / Location:
paamiut

Ukiua / Årstal / Year:
2013

Silarsuara